پنج شنبه, 21 آذر 1398

اختیارات و مسئولیت ها

اختیارات و مسئولیت ها

-----------------

مسئول در لغت به معنای ، "کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر برآن عمل نکند ، از او بازخواست شود."

در عرف و قانون ، مسئول کسی است که به اندازه اختیاراتی که در عمل دارد، پاسخگو باشد. در تمام سطوح اداری مسئولیت ها به افرادی سپرده می شود که در برابر اعمالشان پاسخگو باشند.

به موجب نظامنامه صندوق پس انداز کارکنان "هما" یک سوم سود حساب " ب" اعضاء در طول سی( وگاه بیشتر از سی) سال خدمت ، به حساب "ج" برای مصرف مشارکت در امور رفاهی صاحبان این اندوخته واریز شده است.

به منظور پیگیری موضوع مندرج در صفحه 6 خبرنامه شماره 46 کانون ، تحت عنوان « حقوق بازنشسته ها از حساب (ج) صندوق پس انداز» کانون بازنشستگان هما که منتخب جامعه بیش از 10000 نفری بازنشسته های هما است ، طی نامه شماره 134/ک ب ه مورخ 95/2/21 از مسئولین محترم درخواست رسیدگی کرده است. مسئولین صاحب اختیار محترم تا کنون با بی تفاوتی از پاسخگویی اجتناب نموده اند.

یادآوری می شود که سئوال این بود:

1- پرداخت وام از محل حساب (ج) که برای مصارف دیگری تعریف شده ، با اهداف صندوق مطابقت ندارد.

2- پرداخت وام به شاغلین تا سقف 150/000/000 ریال ، علاوه بر تسهیلاتی که نسبت به موجودی اعضاء پرداخت می گردد و20/000/000 ریال به بازنشستگان در حالی که سهم بازنشستگان در ایجاد این اندوخته بیشتر از 82% و سهم شاغلین فعلی کمتر از 18% کل موجودی ارزیابی می شود چه توجیهی دارد؟

شاید مسئولین محترم که پاسخگویی به صاحبان حق را در شان خود نمی دانند و بی تفاوت به کسوت این جامعه هستند، در مقابل مقامات دیگری پاسخگو باشند.

 

                                                                                                    حسین احمدی

                                                                                                    بازرس کانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

تلفن کانون  : 44641506    -   44641421    -    44641606

فکس : 44661861

تلفن گویا هما : 466222

آدرس : خیابان مخصوص کرج – بلوار اصلی اکباتان – خیابان تیرداد

– پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کانون بازنشستگان  " هما "

پست الکترونیک : canoonhoma@yahoo.com

تلگرام : https://telegram.me/canoonbazneshasteganehoma