سه شنبه, 25 تیر 1398

خبرنامه

برای دانلود خبر نامه بر روی آن کلیک کنید

 

# Title Version Download Description Size Hits

خبرنامه

بهار 95 Download
Open
خبرنامه بهار 95 13.83 mb 1356
تابستان 95 Download
Open
خبرنامه تابستان 95 7.85 mb 1361
پاییز 95 Download
Open
خبرنامه پاییز 95 5.96 mb 526
زمستان 95 Download
Open
خبرنامه زمستان 95 7.32 mb 1455
بهار 96 Download
Open
خبرنامه بهار 96 4.91 mb 1980
تابستان 96 Download
Open
خبرنامه تابستان 96 5.57 mb 1969
زمستان 96 Download
Open
خبرنامه زمستان 96 6.18 mb 1361
پاییز 96 Download
Open
خبرنامه پاییز 96 6.01 mb 1284
بهار 97 Download
Open
خبرنامه بهار 97 5.59 mb 1282
تابستان 97 Download
Open
خبرنامه تابستان 97 6.46 mb 1648
پاییز 97 Download
Open
6.22 mb 1251
زمستان 97 Download
Open
5.78 mb 1071
بهار98 Download
Open
6.41 mb 1330

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

تلفن کانون  : 44641506    -   44641421    -    44641606

فکس : 44661861

تلفن گویا هما : 466222

آدرس : خیابان مخصوص کرج – بلوار اصلی اکباتان – خیابان تیرداد

– پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کانون بازنشستگان  " هما "

پست الکترونیک : canoonhoma@yahoo.com

تلگرام : https://telegram.me/canoonbazneshasteganehoma