سه شنبه, 25 تیر 1398

گردهمایی 31 خانواده هما 96/8/21

IMG 5316
IMG 5317
IMG 5318
IMG 5321
IMG 5322
IMG 5324
IMG 5326
IMG 5327
IMG 5328
IMG 5330
IMG 5331
IMG 5332
IMG 5333
IMG 5335
IMG 5336
IMG 5337
IMG 5338
IMG 5339
IMG 5340
IMG 5341
IMG 5342
IMG 5343
IMG 5344
IMG 5345
IMG 5346
IMG 5347
IMG 5348
IMG 5349
IMG 5350
IMG 5352
IMG 5354
IMG 5359
IMG 5360
IMG 5361
IMG 5364
IMG 5365
IMG 5366
IMG 5367
IMG 5368
IMG 5371
IMG 5372
IMG 5373
IMG 5374
IMG 5375
IMG 5376
IMG 5377
IMG 5378
IMG 5379
IMG 5381
IMG 5382
IMG 5383
IMG 5386
IMG 5388
IMG 5390
IMG 5391
IMG 5392
IMG 5394
IMG 5397
IMG 5399

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

تلفن کانون  : 44641506    -   44641421    -    44641606

فکس : 44661861

تلفن گویا هما : 466222

آدرس : خیابان مخصوص کرج – بلوار اصلی اکباتان – خیابان تیرداد

– پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کانون بازنشستگان  " هما "

پست الکترونیک : canoonhoma@yahoo.com

تلگرام : https://telegram.me/canoonbazneshasteganehoma