یکشنبه, 25 آذر 1397

گردهمایی اسفند 94

IMG 3294
IMG 3297
IMG 3298
IMG 3299
IMG 3301
IMG 3303
IMG 3304
IMG 3305
IMG 3306
IMG 3307
IMG 3308
IMG 3309
IMG 3310
IMG 3312
IMG 3313
IMG 3314
IMG 3315
IMG 3316
IMG 3318
IMG 3319
IMG 3320
IMG 3321
IMG 3323
IMG 3324
IMG 3325
IMG 3326
IMG 3327
IMG 3329
IMG 3330
IMG 3331
IMG 3332
IMG 3333
IMG 3334
IMG 3335
IMG 3336
IMG 3337
IMG 3339
IMG 3340
IMG 3341
IMG 3342
IMG 3343
IMG 3345
IMG 3346
IMG 3347
IMG 3348
IMG 3349
IMG 3350
IMG 3351
IMG 3353
IMG 3354
IMG 3355
IMG 3356
IMG 3357
IMG 3359
IMG 3361
IMG 3362
IMG 3365
IMG 3366
IMG 3367
IMG 3368
IMG 3369
IMG 3370
IMG 3371
IMG 3373
IMG 3374
IMG 3375
IMG 3376
IMG 3377
IMG 3379
IMG 3376
IMG 3377
IMG 3380
IMG 3382
IMG 3383
IMG 3385
IMG 3386
IMG 3387
IMG 3388
IMG 3389
IMG 3391
IMG 3392
IMG 3393
IMG 3394
IMG 3395
IMG 3397
IMG 3398
IMG 3402
IMG 3404
IMG 3405
IMG 3406
IMG 3407
IMG 3408
IMG 3409
IMG 3411
IMG 3412
IMG 3414
IMG 3415
IMG 3416
IMG 3417
IMG 3418
IMG 3419
IMG 3420
IMG 3421
IMG 3422
IMG 3424
IMG 3425
IMG 3426
IMG 3427
IMG 3428
IMG 3430
IMG 3431
IMG 3433
IMG 3434
IMG 3435
IMG 3437

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

تلفن کانون  : 44641506    -   44641421    -    44641606

فکس : 44661861

تلفن گویا هما : 466222

آدرس : خیابان مخصوص کرج – بلوار اصلی اکباتان – خیابان تیرداد

– پلاک 9 – طبقه سوم – واحد 6 – کانون بازنشستگان  " هما "

پست الکترونیک : canoonhoma@yahoo.com

تلگرام : https://telegram.me/canoonbazneshasteganehoma